Інвестиційна активність україни в умовах економічної інтеграції

Автор: 
Єлісєєнко О. В.
Автор: 
Скобєлєва Г. С.


УДК 330.339

Анотація. У статті проведено аналіз інвестиційної активності України у динаміці, у тому числі досліджено вкладання прямих іноземних інвестицій Україною в економіки інших частин світу та залучення інвестиційних ресурсів з інших країн, досліджено розвиток інтеграційних вподобань України.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інтеграція, глобалізація, економічна безпека, транснаціоналізація, акціонерний капітал, мікрорівень, макрорівень.

Summary. Investment activity of Ukraine is analyzed in dynamics, including research of investments of foreign direct investment of Ukraine in the economies of other parts of the world and attracting investment resources from other countries, the development of the integration preferences of Ukraine is investigated in this article.

Key words: foreign direct investment, integration, globalization, economic security, transnationalization, equity, micro level, macro level.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах світового господарства.

Скобєлєва Ганна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: розвиток інвестиційно-іноваційної діяльності промислових підприємств України.


Єлісєєнко О. В. Інвестиційна активність україни в умовах економічної інтеграції / Єлісєєнко О. В., Скобєлєва Г. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.16—21.