Методичні основи управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу

Автор: 
Климаш Н. І.


УДК 005.61:664.68

Анотація. Визначено прогнозні значення показника економічної доданої вартості на три роки з використанням методу екстраполяції. Продемонстровано поступальне зростання економічної доданої вартості на підприємствах кондитерської промисловості, що є наслідком високопрофесійного управління ефективністю підприємств. Розраховано ринкову вартість підприємства, яка виступає індикатором прийнятих ефективних рішень менеджерами.

Ключові слова: показник економічної доданої вартості, ринкова вартість підприємства, метод екстраполяції тренду.

Summary. Definitely predictive value of the economic value added of three years using the method of extrapolation. Demonstrated progressive growth in economic value added enterprises confectionery industry, resulting from highly efficient management companies. Estimated market value of the company, serving the indicator to take effective decisions managers.

Key words: index of economic value added, market value of the enterprise, trend extrapolation method.

Климаш Наталія Іванівна, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент.

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Короленка, 68, кв. 16.

Наукові інтереси: оцінка ефективності господарювання, управління підприємством з позиції вартості.


Климаш Н. І. Методичні основи управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу / Климаш Н. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.99—103.


Файл статьи: