Моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона й парадокс В. Леонтьєва в теоріях зовнішньоекономічної діяльності

Автор: 
Тарлопов І. О.


УДК 339.1

Анотація. У статті досліджується процес формування й розвитку моделей Хекшера-Оліна-Самуельсона, парадокса В. Леонтьєва. Визначається їх вплив на подальший розвиток теорій зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено їх особливості, переваги та недоліки.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, концепція порівняльних переваг Д. Рікардо, теорія Хекшера-Оліна, моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона, парадокс В. Леонтьєва.

Summary. This article examines the process of formation and development of models Heckscher-Ohlin-Samuelson, Leontiev’s paradox. The impact on the further development of theories of foreign trade is determined. Their features, advantages and disadvantages are revealed.

Key words: foreign economic activity, the concept of comparative advantage of David Ricardo, the theory of Heckscher-Ohlin model, models of Heckscher-Ohlin-Samuelson, Leontiev’s paradox.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: міжнародна економіка.


Тарлопов І. О. Моделі Хекшера-Оліна-Самуельсона й парадокс В. Леонтьєва в теоріях зовнішньоекономічної діяльності / Тарлопов І. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.22—24.


Файл статьи: