Облік фінансування бюджетних установ

Автор: 
Георгієва А. І.
Автор: 
Леушина А. О.


УДК 657.1

Анотація. Розкрито сутність, принципи і методи фінансування бюджетних установ та порядок їх обліку за останні роки, наголошено на можливих ризиках, які виникають при цьому.

Ключові слова: бюджетна установа, бюджетне фінансування, Державне казначейство України, принципи фінансування, облік фінансування, ризик у процесі фінансування.

Summary. The essence of the principles and methods of financing public institutions and how they account for the last few years, noted the risks that arise in this case.

Key words: вudget establishment, financing, the State Treasury of Ukraine, principles of finance, accounting financing, the risk in funding.

Георгієва Алла Іванівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: облік у бюджетних установах.


Георгієва А. І. Облік фінансування бюджетних установ / Георгієва А. І., Леушина А. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.125—129.


Файл статьи: