Оцінка виробничих запасів на підприємствах вугільної промисловості

Автор: 
Юркова І. М.


УДК 657.24:622.012.2

Анотація. У статті визначено необхідність оцінки виробничих запасів у сучасних умовах. Оцінено доцільність застосування на підприємствах вугільної промисловості різних методів оцінки виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси, оцінка виробничих запасів, методи оцінки.

Summary. In the article the need for the measurement of inventories in modern conditions is determined. The expedience of different methods in the measurement of inventories in the coal industry is evaluated.

Key words: inventories, the measurement of inventories, techniques for the measurement of inventories.

Юркова Інна Михайлівна, старший викладач кафедри «Бухгалтерський облік і аудит» Донецького національного технічного університету.

86156, Донецька обл., м. Макіївка, м-н «Зелений», буд. 6, кв. 85.

Наукові інтереси: організація обліку виробничих запасів на підприємствах вугільної промисловості.


Юркова І. М. Оцінка виробничих запасів на підприємствах вугільної промисловості / Юркова І. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.132—137.


Файл статьи: