Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико-ігрового підходу

Автор: 
Сілакова Г. В.
Автор: 
Сопіженко О. О.

УДК 658.14

Анотація. У статті досліджено підходи щодо визначення поняття «оптимальна структура капіталу підприємства». Визначено основні критерії та фактори впливу на формування оптимальної структури капіталу підприємства. Запропоновано використання теоретико-ігрового підходу в процесі оптимізації структури капіталу підприємства.

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, оптимізація структури капіталу, теоретико-ігровий підхід.

Summary. The article examines approaches to the definition of «optimal capital structure of the enterprise». The main criteria and impact factors of enterprise optimal capital structure formation were specified. The usage of gametheoretic approach in the capital structure optimization process of the enterprise was suggested.

Key words: equity, loan capital, capital structure, capital structure optimization, game-theoretic approach.

Сілакова Ганна Віталіївна, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук.

02225, м. Київ, пр. Маяковського, 5, кв. 263.

Наукові інтереси: джерела фінансування діяльності підприємства та формування їх оптимальної структури.


Сілакова Г. В. Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико-ігрового підходу / Сілакова Г. В., Сопіженко О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.114—119.


Файл статьи: