Організація обліку розрахунків за паливними картками

Автор: 
Вареник О. Ф.
Автор: 
Марченко В. М.


УДК 657

Анотація. У статті розглянуто механізм розрахунків із застосуванням паливних карток за паливномастильні матеріали.

Ключові слова: паливно-мастильні матеріали, облік, паливна картка, дебіторська заборгованість, синтетичний облік, аналітичний облік.

Summary. The article reviews the mechanism of calculations using fuel cards for fuel and lubricants.

Key words: fuel and lubricants, accounting, fuel card receivables, synthetic accounting, analytic accounting.

Вареник Ольга Федорівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.

Марченко Віталій Михайлович, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.


Вареник О. Ф. Організація обліку розрахунків за паливними картками / Вареник О. Ф., Марченко В. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.120—124.


Файл статьи: