Проблеми вдосконалення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності

Автор: 
Антошкіна Л. І.
Автор: 
Беседіна Т. І.


УДК 339.54

Анотація. У статті розглядаються роль і значення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності, висвітлюються недоліки і похибки, що допускаються у процесі укладання та виконання договорів поставки, показуються можливі шляхи їх усунення.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, договір поставки, імпорт, експорт.

Summary. Describes the role and importance of the treaty relationship in foreign economic activity, highlights the flaws and bugs that are in the process of concluding and executing supply contracts and possible ways to eliminate them.

Key words: trade, supply contract, import, export.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Беседіна Тетяна Ігорівна, консультант Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес», кандидат економічних наук.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

Наукові інтереси: договірні відносини у зовнішньоекономічній діяльності.


Антошкіна Л. І. Проблеми вдосконалення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності / Антошкіна Л. І., Беседіна Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.10—16.


Файл статьи: