Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи

Автор: 
Гамалій В. Ф.
Автор: 
Романчук С. А.
Автор: 
Ткачук О. В.


УДК 693

Анотація. У статті розглянуто основні проблеми будівельного ринку України в умовах економічної кризи, проаналізовано структурні проблеми галузі, вивчено досвід трансформації будівельних галузей в інших країнах, обґрунтовані основні напрямки вдосконалення галузі в кризових ситуаціях, зазначені необхідні ресурси та умови для реалізації обраної стратегії реформування будівництва, запропоновано шляхи вирішення нагальних проблем.

Ключові слова: будівництво, галузь, економічна криза, інвестиції, будівельні матеріали, кошти, ризик.

Summary. The paper considers the main problems in the construction market in Ukraine economic crisis and analyzes the structural problems of the industry, studied the experience of transformation construction industries in other countries, proved the main areas for improvement in the field of crisis, these necessary resources and conditions for implementing the chosen strategy for reform of construction, the ways solving urgent problems.

Key words: construction, industry, economic crisis, investing, building materials, funds, risk.

Гамалій Володимир Федорович, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

25006, м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.

Наукові інтереси: математичне моделювання економічних процесів.

Романчук Сергій Анатолійович, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент.

25006, м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.

Наукові інтереси: маркетингові дослідження в галузі будівельних матеріалів.

Ткачук Ольга Володимирівна, доцент кафедри економіки праці та менеджменту, заступник декана факультету економіки та менеджменту з виховної роботи Кіровоградського національного технічного університету, кандидат економічних наук.

25006, м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.

Наукові інтереси: розвиток системи вищої освіти, професійна підготовка кадрів, збалансованість ринків праці та освітніх послуг.


Гамалій В. Ф. Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи / Гамалій В. Ф., Романчук С. А., Ткачук О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.25—29.


Файл статьи: