Рецензія на підручник «економічна кібернетика» для студентів напряму підготовки «економічна кібернетика» за редакцією професора О. Ю. Чубукової

Автор: 
Вітлінський В. В.


Рецензія на підручник «економічна кібернетика» для студентів напряму підготовки «економічна кібернетика» за редакцією професора О. Ю. Чубукової

Вітлінський В. В.,
доктор економічний наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичних методів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Вітлінський В. В. Рецензія на підручник «економічна кібернетика» для студентів напряму підготовки «економічна кібернетика» за редакцією професора О. Ю. Чубукової / Вітлінський В. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.138—139.


Файл статьи: