Ресурсна рента та регулювання рибальства в Азовському морі

Автор: 
Попович А. А.

УДК 330.15:332.1

Анотація. Стаття присвячена проблемі скорочення рибних запасів і вилову в Азовському морі, тоді як існуюче регулювання рибного промислу не в змозі зберегти морські природні ресурси на сталому рівні. Модель Гордона-Шефера служить основою для економетричного аналізу і розрахунку оптимальних параметрів. Визначення ресурсної ренти та теорія капіталу використовуються для дослідження чинників недосконалості захисних заходів.

Ключові слова: природокористування, біоекономіка, ресурсна рента, рибальство, регулювання, Азовське море.

Summary. The article deals with problem of decreasing fishing stocks and catches in the Azov Sea fishery while the existing regulation fails to protect the marine natural resources at the sustainable level. The Gordon — Schaefer model serves as a basis for the econometric analysis and calculation of optimal levels. The notion of resource rent and capital theory is used for investigating the reasons behind the protection measures failure.

Key words: natural resource economics, bio-economics, resource rents, fishing, regulation, Sea of Azov.

Попович Андрій Анатолійович, здобувач ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка природокористування.


Попович А. А. Ресурсна рента та регулювання рибальства в Азовському морі / Попович А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.37—42.


Файл статьи: