Розробка методики оцінювання якості програмного забезпечення для потреб підприємства на основі його супроводжуваності

Автор: 
Лактіонов Є. Ю.


УДК 004.032.26

Анотація. У статті розглядається створення моделі для оцінювання якості програмних засобів на основі супроводжуваності. Розроблена модель надає можливість проводити ефективне оцінювання супроводжуваності програмного забезпечення.

Ключові слова: якість програмного забезпечення, супроводження програмного забезпечення, метрики програмного забезпечення.

Summary. The article describes model for evaluating software quality based on software maintenance. The model provides an opportunity to make effective evaluation of software maintenance.

Key words: software quality, software maintenance, software metrics.

Лактіонов Євген Юрійович, доцент кафедри програмного забезпечення систем Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: основи програмування, об’єктно орієнтовані мови, програмне забезпечення.


Лактіонов Є. Ю. Розробка методики оцінювання якості програмного забезпечення для потреб підприємства на основі його супроводжуваності / Лактіонов Є. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.69—72.


Файл статьи: