Шляхи забезпечення ефективного управління економічним потенціалом підприємств в умовах розвитку країни

Автор: 
Каліна Л. М.


УДК 338.65

Анотація. У статті проведено дослідження ролі економічного потенціалу в управлінні чинниками розвитку сучасних підприємств, визначено складові економічного потенціалу, запропоновано можливі механізми формування ефективного інноваційного процесу з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Ключові слова: стратегія, економічна система, економічний потенціал, інноваційне підприємство, інноваційний потенціал, чинники розвитку.

Summary. The thesis analyzes the role of economic potential when managing the modern enterprises development factors, stipulates the fundamentals of economic potential, suggests possible mechanisms of efficient innovation process forming with consideration of progressive foreign experience.

Key words: strategy, economic system, economic potential, innovation enterprise, innovation potential, development factors.

Каліна Леонід Михайлович, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: ефективне використання потенціалу промислових підприємств Запорізької області шляхом побудови кластерів.


Каліна Л. М. Шляхи забезпечення ефективного управління економічним потенціалом підприємств в умовах розвитку країни / Каліна Л. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.56—59.


Файл статьи: