Сільськогосподарське машинобудування у системі економічної науки

Автор: 
Лепьохіна О. В.


УДК 332.1:338.43

Анотація. Розглянуто проблеми, які перешкоджають розвитку в Україні сільськогосподарського машинобудування. Запропоновано удосконалення фінансових та організаційних умов для розвитку експорту вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: потенціал, сільськогосподарське машинобудування, розвиток, Причорноморський регіон.

Summary. The problems that prevent the development of agricultural machinery in Ukraine are considered. An improvement of the financial and organizational conditions for the development of domestic exports of agricultural machinery are proposed.

Key words: capacity, agricultural engineering, development, the Black Sea region.

Лепьохіна Олена Ваславіївна, доцент кафедри фінансів і кредиту Херсонського національного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

73001, м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 69.

Наукові інтереси: сільськогосподарське машинобудування, фінансові та організаційні умови розвитку експорту вітчизняної сільськогосподарської техніки.


Лепьохіна О. В. Сільськогосподарське машинобудування у системі економічної науки / Лепьохіна О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.87—90.


Файл статьи: