Створення та функціонування техноекопарків як передумова розвитку екологічно стійкого бізнесу

Автор: 
Глубіцька Т. В.


УДК 338.45; 338.242.2

Анотація. Досліджено умови функціонування технопарків в Україні та в окремих країнах з високим рівнем технологічної та наукової бази. Проаналізовано концептуальні основи створення та функціонування технопарків. Виокремлено головні взаємозв’язки і позитивні соціальні, екологічні та економічні ефекти при створенні техноекопарків для екологоорієнтованого розвитку підприємства.

Ключові слова: науково-технологічний парк, техноекопарк, інноваційна інфраструктура, екологічно стійкий бізнес.

Summary. The author conditions of operation of parks in Ukraine and in countries with a high level of technological and scientific base. The author analyzes the conceptual basis for the creation and operation of parks. Highlight key relationships and positive social, environmental and economic effects when creating tehnoekopark for ecologicallyenterprise development, the economy of country.

Key words: science and technology park, tehnoekopark, innovation infrastructure, environmentally sustainable business.

Глубіцька Тетяна Володимирівна, здобувач кафедри економіки та безпеки підприємств Східноєвропейського національниого університету імені Лесі Українки.

45100, Волинська обл., м. Рожище, вул. Дорошенка, 17.

Наукові інтереси: еколого-економічні проблеми на підприємствах.


Глубіцька Т. В. Створення та функціонування техноекопарків як передумова розвитку екологічно стійкого бізнесу / Глубіцька Т. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.53—56.


Файл статьи: