Сучасний стан та подальші перспективи ринку праці в сільській місцевості

Автор: 
Татьянич Л. С.
Автор: 
Бабарика О. В.


УДК 331.5.338.43

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ринку праці у сільській місцевості та виявленню напрямів поліпшення ситуації з безробіттям.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, економічно активне населення, рівень зайнятості.

Summary. The article is devoted to investigation of the labor market in rural areas and identification of directions of areas of improvement the situation with unemployment.

Key words: labour market, employment, unemployment, economically active population, level of employment.

Татьянич Лідія Сергіївна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: становлення і розвиток національної економіки.

Бабарика Олена Вікторівна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: становлення і розвиток національної економіки.


Татьянич Л. С. Сучасний стан та подальші перспективи ринку праці в сільській місцевості / Татьянич Л. С., Бабарика О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.43—47.


Файл статьи: