Теоретичні основи функціонування бізнес-інкубаторів

Автор: 
Соловйов В. І.


УДК 334.012.64

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність функціонування бізнес-інкубаторів. Проаналізовано теоретичні основи роботи бізнес-інкубаторів. Порівняно закордонні та вітчизняні реалії.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, технологічний парк, «ментор», малий бізнес, суб’єкт підприємницької діяльності.

Summary. This article describes the concept and essence of the functioning of business incubators. The theoretical foundations of business incubators are analaysed. Foreign and domestic realities are compared.

Key words: business incubator, technological park, «mentor», a small business, entrepreneur.

Соловйов Вячеслав Ігорович, асистент кафедри фінансів і крендиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: фінансова система та фінансова безпека України.


Соловйов В. І. Теоретичні основи функціонування бізнес-інкубаторів / Соловйов В. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.30—33.


Файл статьи: