Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери україни

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано принципи впровадження державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери нашої країни. На основі проведеного дослідження запропоновано модель, основні елементи, сферу повноважень суб’єктів такого партнерства.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, державно-приватне партнерство, туристична сфера.

Summary. The article considers and analyzes the implementation of the principles of public-private partnership in the functioning of tourism in our country. On the basis of the research proposed model, the basic elements, the scope of authority of the partnership of subjects.

Key words: government regulation for tourism, tourism, public-private partnership, the tourism sector.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності.


Соловйов Д. І. Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери україни / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.33—36.


Файл статьи: