КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Автор: 
І. В. Пятак

 

 

УДК 339.18:332.12

 

 

Анотація. У статті узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід створення й розвитку кластерів,
здійснено аналіз існуючих підходів до розвитку кластерних систем з метою їх оптимізації.
Ключові слова: кластерізація економіки, кластерна політика, кластерна ініціатива, конкурентоспроможність вітчизняної економіки, національна інноваційна модель, державна підтримка.
Summary. The article generalizes foreign and domestic experience of creation and development of clusters. The
analysis of the existing approaches to the cluster systems order to optimize them is done.
Key words: Clustering of the economy, cluster policy, cluster initiative, competitiveness of domestic economy, national
innovation model, government support.
Файл статьи: