КОНЦЕПЦІЯ «ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ» В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ

Автор: 
Н. О. Попова


 

УДК 378.14

 

Анотація. У статті досліджено концепцію «потрійної спіралі», роль та принципи взаємодії її складових. У центрі уваги — проблема реалізації інноваційного потенціалу вищого навчального закладу через концепцію «потрійної спіралі».
Ключові слова: інноваційний потенціал, концепція «потрійної спіралі», реалізація інноваційного потенціалу, вищий навчальний заклад.
Summary. This article explores the concept of «triple helix» role and principles of interaction of its components.
Focus is the problem of the implementing of innovation potential of higher education institutions through the concept of «triple helix».
Key words: innovation potential, the concept of «triple helix» implementation of innovative potential, higher education
institution.
Файл статьи: