МЕХАНІЗМИ І ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор: 
В. К. Антошкін


 

УДК 330.342.95

 

Анотація. Стаття розкриває зміст соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною
безпекою держави.
Ключові слова: економіка, економічна безпека регіонів, соціальна безпека регіонів.
Summary. The article reveals the content of socio-economic security of the region and its relationship with the
national security state.
Key words: economy, economic security regions, social security regions.
Файл статьи: