ОЦІНКА ЯКОСТІ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ

Автор: 
Я. І. Глущенко


 

УДК 658.51:339.327.8

 

Анотація. У статті розглядаються питання оцінки якості контрольно-аналітичної інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на підприємствах торгівлі. В основу визначення методичних підходів оцінки було покладено визначення потреби в контрольно-аналітичній інформації на
кожному з етапів розробки та реалізації управлінських рішень.
Ключові слова: контрольно-аналітична інформація, торговельні підприємства, управлінські рішення.
Summary. In the article discussed questions of quality evaluation of control and analytical information which is
necessary to make informed management decisions in trade. The determination of evaluation methodical approach
based on determination needs in control and analytical information on each stage of the development and implementation
of management decisions.
Key words: control and analytical information, commercial enterprises, management decisions.
Файл статьи: