ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИЗАЦІЇ МАСЛОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор: 
А. С. Бритвєнко

 

 

УДК 338.46

 

Анотація. У статті розглянуто організаційно-економічний механізм корпоративних відносин у масло-
жировій промисловості, а саме: етапи корпоратизації та форми інтеграційних перетворень.
Ключові слова: горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, корпорація, корпоратизація, корпо-
ративні відносини.
Summary. The article considers the organizational-economic mechanism of corporate relations in the oil industry,
namely: the stages of corporatization and forms of integration and transformation.
Key words: horizontal integration, vertical integration, Corporation, corporatization, corporate relations.


Файл статьи: