ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК

Автор: 
Л. С. Татьянич


 

УДК 338.5:631.1

 

Анотація. Розглянуто методику визначення паритетних цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, особливості формування цін на продовольчі товари, а також акцентовано увагу на важливості ці-
ноутворення для сільського господарства, виявленні існуючих тенденцій та розробці пропозицій щодо удосконалення цінової політики.
Ключові слова: ціноутворення, сільськогосподарська продукція, державне регулювання, агропромисловий комплекс.
Summary. The method of determination of parity prices for agricultural and industrial products, especially the
formation of prices for food products, as well as the attention on the importance of pricing for agriculture, identify
trends, and develop proposals for improvement of the pricing policy.
Key words: pricing, agricultural products, government regulation, agro-industrial complex
Файл статьи: