ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Автор: 
І. В. Заюков

 

 

УДК 331.52

 

Анотація. Досліджена проблема зайнятості молоді на сучасному ринку праці. Виявлені найгостріші загрози для подальшого соціально-економічного розвитку України від обмеженості доступу молоді до ринку
праці. Наведені пропозиції, спрямовані на підвищення конкурентоздатності молоді на ринку праці та стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.
Ключові слова: зайнятість молоді, безробіття, неформальна зайнятість, економічно неактивна молодь.
Summary. Researched the problem of youth involvement in the contemporary labor market. This article reveals
the most acute threats for the further socio-economic development of Ukraine arising from limited access of youth to the
labor market. The proposals offered are targeted at the increase of the competitiveness of youth on the labor market and
the stimulation of employers towards creating new workplaces.
Key words: youth employment, unemployment, informal employment, economically inactive youth.
Файл статьи: