РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Автор: 
М. В. Поляков


 

 

УДК 330.342.24

 

 

Анотація. Уточнено зміст дефініції «економіка знань» на основі об’єднання різних інтерпретацій. Виокремлено характерні риси, основи побудови та особливості функціонування економіки знань. Зосереджується увага на її соціальних рисах.
Ключові слова: економіка знань, національне господарство, економічний розвиток.
Summary. Content of the definition of ‘knowledge economy’ was clarified by combining different interpretations.
The characteristics, the basics of building and features of the functioning of the knowledge economy were highlighted.
Attention is focused on its social features.
Key words: knowledge economy, national economy, economic development.
Файл статьи: