СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: 
Д. І. Соловйов
 
 
 
 
УДК 657.6:005
 
 
 
Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення здійснено дослідження теоретичних і практичних аспектів функціонування й удосконалення контролю якості роботи
аудиторів та аудиторських фірм.
Ключевые слова: аудит, контроль аудиту, контроль якості аудиту.
Summary. The article is based on a theoretical analysis of scientific approaches and synthesis of the research of the theoretical and practical aspects of improvement and quality control of auditors and audit firms.
Key words: audit, control assurance, quality control audit.
Файл статьи: