СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Автор: 
О. В. Єлісєєнко
Автор: 
Г. С. Скобєлєва


 

УДК 339.56

 

Анотація. У статті розкрито сучасний стан зовнішньої торгівлі України в системі міжнародних еко-
номічних відносин, визначено фактори, які на нього впливають. Розглянуто шляхи активізації зовнішньої
торгівлі України за рахунок підвищення експортного потенціалу, проаналізовано методи державної полі-
тики стимулювання експорту й підвищення конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, торговельний баланс, потенціал, конкурентоспро-
можність.
Summary. The article describes the current state of Ukraine’s foreign trade in international economic relations,
the factors that are affecting it. This article considers the ways of enhancing of foreign trade of Ukraine through increased
export potential, analyzes the methods of public policy of stimulating export and increasing the competitiveness
of domestic products.
Key words: foreign trade, export, import, balanse of trade, potential, competitiveness.