ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В АПТЕКАХ

Автор: 
А. І. Георгієва
Автор: 
Н. В. Колесник

 

 

УДК 657.2

 

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти бухгалтерського обліку лікарських засобів в аптеках,
особливості придбання та реалізації лікарських препаратів, процес ціноутворення, надання знижок та дисконтів, а також відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Ключові слова: господарська діяльність, оперативний облік, автоматизація обліку, витрати, формування замовлення, гомеопатичні засоби.
Summary. The paper considers the main aspects of accounting medicines in pharmacies, especially the purchase and sale of drugs, the process of pricing, discounts and discounts, as well as to those transactions in the accounts.
Key words: economic activity, operational accounting, automated accounting, expenses, form orders, homeopathy.
Файл статьи: