ТІНІЗАЦІЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор: 
О. В. Мартякова
Автор: 
І. В. Трикоз


 

 

УДК 32.33:338.6

 

Анотація. У статті досліджено причини виникнення тінізації у сфері охорони здоров’я в Україні, запро-
поновано напрямки зниження впливу тінізації на функціонування та розвиток сфери охорони здоров’я.
Ключові слова: тінізація, сфера охорони здоров’я, корупція.
Summary. The article examines the causes of the shadow economy in the sphere of health protection in Ukraine,
the proposed direction to reduce the impact of shadowing on the functioning and development of the health sector.
Key words: shadowing, healthcare, corruption.
Файл статьи: