ВИБІР СТАРТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ НА ПІДСТАВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
С. Б. Алєксєєв


 

 

УДК 005.336(075.8)

 

Анотація. У статті на підставі узагальнення підходів до визначення критеріїв вибору стратегічних
альтернатив у сучасній економічній літературі запропоновано комплексний потенціальний підхід до формування критеріїв вибору стратегічних альтернатив. Розроблено шкалу оцінювання стратегічних альтернатив за критеріями вибору та запропоновано механізм вибору стратегічних альтернатив.
Ключові слова: стратегічні альтернативи, стратегічний потенціал, торговельне підприємство, стратегічне управління.
Summary. In the article the complex potential approach to forming of criteria of choice of strategic alternatives on
the basis of generalization of approaches to determination of criteria of choice of strategic alternatives in modern economic
literature is offered. The scale of evaluation of strategic alternatives according to criteria of choice is developed
and the mechanism of choice of strategic alternatives is offered.
Key words: strategic alternatives, strategic potential, commercial enterprise, strategic management.
Файл статьи: