ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН НА ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
В. В. Хмурова
Автор: 
Н. О. Яницька


 

УКД 685:005.21

 

Анотація. Стаття присвячена визначенню змісту потенціалу підприємства, його складових, впливу соціально-економічних змін на цей процес. Розглянуто модель оцінки потенціалу з урахуванням соціальноекономічних змін підприємства.
Ключові слова: потенціал, соціально-економічні зміни.
Summary. The article is devoted to defining the potential content of its components, the impact of socio-economic change in the process. The model of capacity assessment, taking into account social and economic changes of the company.
Key words: potential, socio-economic changes.
Файл статьи: