Домінанти організаційно­економічного механізму управління соціально­економічною безпекою регіонів

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 913

Анотація.
У статті розглянуто підходи до формування механізму управління соціально-економічною безпекою регіонів, що існують в сучасній теорії регулювання територіальних утворень. Автором систематизовано сукупність проблем та характеристик безпеки й обґрунтовано доцільність розробки власного механізму. Подальший розвиток в роботі отримали специфічні чинники безпеки в аспекті розвитку регіонів України.

Ключові слова:
соціально-економічна безпека регіонів України, територіальний розвиток, загрози безпеки.

Summary.
In the article the approaches to the formation mechanism of management of social and economic security of regions that exist in modern control theory territorial entities. The author systematized set of problems and characteristics of security and expediency of developing their own mechanism. Further development in the specific factors have security in terms of regions of Ukraine.

Key words:
socio-economic security of Ukraine’s regions, territorial development, security threats.

Антошкін Вадим Костянтинович,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.Антошкін В. К. Домінанти організаційно­економічного механізму управління соціально­економічною безпекою регіонів / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.76-79.


Файл статьи: