Формування інноваційних моделей корпоративного розвитку масложирової галузі

Автор: 
Бритвєнко А. С.


УДК 338.439

Анотація.
У статті зазначено, що розвиток інноваційної діяльності має стати невід’ємною складовою частиною реформування економіки країни. Розглянуто питання суті і значення інновацій та досліджено проблеми інноваційної діяльності. Визначено основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів.

Ключові слова:
інновації, інноваційна модель, корпоративний розвиток, харчова промисловість.

Summary.
It is established that development of innovative activity should become an integral part of reforming the country’s economy. Questions examined the nature and importance of innovation and explored the problem of innovation. Establishes the basic conditions that contribute to the improvement of innovation processes.

Key words:
innovation, innovation model, corporate development, food industry.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна,
доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
економіка і управління аграрними та переробними підприємствами.Бритвєнко А. С. Формування інноваційних моделей корпоративного розвитку масложирової галузі / Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.20-22.


Файл статьи: