Маркетинг як складова відтворювального процесу

Автор: 
Тарлопов І. О.
Автор: 
Сєдова Ю. І.


УДК 330.339.1

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз розвитку економічних теорій А. Сміта, Т. Мальтуса, К. Маркса з метою визначення ролі маркетингу в процесі відтворення. Обґрунтовано взаємозв’язок стадій відтворення і елементів маркетингової діяльності. Доведено, що паралельно еволюції виробництва відбувався розвиток і вдосконалення маркетингу як невід’ємної частини ринкової економіки.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, суспільне відтворення.

Summary. Understanding of general progress of society trend testifies that marketing efficiency, depends on взаимоувязанности of weekend of constituents and understanding of their connection. Occupying front-rank positions marketing activity always is in intercommunication with many economic processes and phenomena and gradually becomes their inalienable constituent. She provides the all-round observance of interests of all participants of economic exchange. The prime example of such intercommunications is взаимоувязанность of reproductive process and basic constituents of marketing.

Key words: marketing, marketing activities, public reproduction.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

Сєдова Юлія Ігорівна, асистент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародний маркетинг.


Тарлопов І. О. Маркетинг як складова відтворювального процесу / Тарлопов І. О., Сєдова Ю. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.40-44.


Файл статьи: