Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості страхової організації

Автор: 
Руда Р. В.


УДК 368.811

Анотація. У статті розглянуто фактори фінансової стійкості страхових компаній на основі визначення ризиків діяльності та галузевих особливостей. Запропоновано рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості страхової компанії.

Ключові слова: страховик, фінансова стійкість страхової компанії, платоспроможність страхової компанії, фінансовий стан страховика, страховий ринок.

Summary. In the article the factors of financial stability of insurance companies, based on the definition of risk of activity and industry features are considered. Recommendations to improve the financial stability of the insurance company are ofered.

Key words: insurer financial strength of the insurance company, insurance company solvency, the financial condition of the insurer, the insurance market.

Руда Раїса Василівна, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державні фінанси, страхування та страхові послуги, грошово-кредитні відносини.


Руда Р. В. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості страхової організації / Руда Р. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.93-98.


Файл статьи: