Організаційно­економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу розглянуто основи регулювання системи стандартизації засобів розміщення, досліджено принципи застосування міжнародних та національних стандартів сфери туризму, проаналізовано сучасні підходи до системи категоризації засобів розміщення.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, стандартизація, категорізація, туристична сфера.

Summary. The article based on theoretical analysis of the basics of the system regulation standards of accommodation, we investigated the application of the principles of international and national standards for the tourism industry, analyzed modern approaches to the system of categorization of accommodation.

Key words: state regulation of tourism industry, standardization, categorization, tourist sector.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності.


Соловйов Д. І. Організаційно­економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.37-40.


Файл статьи: