Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я

Автор: 
Мартякова О. В.
Автор: 
Трикоз І. В.


УДК 33:338.35:354.6

Анотація. У статті досліджено існуючий стан сфери охорони здоров’я в Україні, розроблено рекомендації щодо перспектив модернізації і реформування сфери охорони здоров’я.

Ключові слова: модернізація, реформування, сфера охорони здоров’я, національна стратегія.

Summary. The paper investigates the existing state of healthcare system in Ukraine, developed recommendations regarding the prospects of modernization and reforms in the sphere of health.

Key words: modernization, reform, healthcare, national strategy.

Мартякова Олена Володимирівна, завідувач сектору економічних проблем на підприємстві Інституту економіки промисловості НАН України, доктор економічних наук, професор.

83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Наукові інтереси: соціальне партнерство.

Трикоз Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегія інноваційного розвитку ринку медичних прослуг, інтелектуальний капітал.


Мартякова О. В. Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я / Мартякова О. В., Трикоз І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.23-30.


Файл статьи: