Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг

Автор: 
Компанієць Т. І.


УДК 338.484.2

Анотація. У статті досліджується процес рекламування туристичного підприємства та основні проблеми, пов’язані з розміщенням реклами туристичного продукту в умовах сучасного ринку послуг індустрії туризму.

Ключові слова: реклама, масова комунікація, рекламна кампанія, туризм, туристичний продукт, рекламне звернення.

Summary. The article studies the process of advertising tourism enterprises and the main problems relate to the advertising of the tourist product in today’s market of services of the tourism industry.

Key words: advertising, mass communication, advertising company, tourism, tourist product, advertising appeal.

Компанієць Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: кластерна політика.


Компанієць Т. І. Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг / Компанієць Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.53-57.


Файл статьи: