Принципи ефективної цінової політики підприємтва

Автор: 
Татьянич Л. С.


УДК 338.517.2

Анотація. У статті розглянуто сутність, принципи та цілі цінової політики підприємства. В умовах адаптації до ринку ціна як економічний елемент у системі маркетингового механізму набуває все більшого значення. Вона суттєво впливає на ефективність та кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, його необхідність орієнтуватися у процесі формування власної цінової політики. Ринковий стан виступає при цьому одним із найважливіших факторів конкурентної боротьби.

Ключові слова: цінова політика, ринкова економіка, ціноутворення, аналіз, прибуток.

Summary. At this article an essence, principles objectives and decisions are shown which need to be guided in process of enterprise pricing policies. The author concentrates the attention on the analysis of theoretic methodological grounds of the formation of price policy on the enterprise based on marketing approach usage. The researcher gives grounds to the objective necessity to apply complex analysis of the enterprise activity and take into account existing tendencies of the world experience concerning the research of the conditions and factors influencing price policy formation.

Key words: pricing, market economy, pricing analysis, profit.

Л. С. Татьянич,

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:


Татьянич Л. С. Принципи ефективної цінової політики підприємтва / Татьянич Л. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.71-75.


Файл статьи: