Роль інноваційного потенціалу внз у формуванні ключових компетенцій

Автор: 
Попова Н. О.


УДК 378.14

Анотація. У статті досліджується роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компетенцій. Визначено принципи формування та використання інноваційного потенціалу ВНЗ. Розглядається використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний потенціал ВНЗ, компетенції, реалізація інноваційного потенціалу ВНЗ, освітні технології.

Summary. This article examines the role of the innovative potential of universities in formation of key competences. Principles of formation and use of innovative potential of universities are determined. We consider the use of educational technology as a component of innovative potential.

Key words: innovative potential, innovative potential of universities, competence, implementation of innovative potential of universities, educational technologies.

Попова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві.


Попова Н. О. Роль інноваційного потенціалу внз у формуванні ключових компетенцій / Попова Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.67-71.


Файл статьи: