Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України

Автор: 
Скобєлєва Г. С.
Автор: 
Єлісєєнко О. В.


УДК 338.46:640.4

Анотація. У статті наведено аналіз основних статистичних показників розвитку готельного господарства України. Визначено основні проблеми розвитку національного готельного господарства та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: готельне господарство, готель, конкурентоспроможність, готельний бізнес, стратегія розвитку.

Summary. In the given article the analysis of main statistic index of the Ukrainian hotel industry is presented. The main problems of national hotel industry development and ways of their solution have been worked out.

Key words: hotel industry, hotel, competitive ability, hotel business, development strategy.

Скобєлєва Ганна Сергіївна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розвиток інвестиційно-іноваційної діяльності промислових підприємств України.

Єлісєєнко Олена Володимирівна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: підвищення конкуренто-спроможності економіки України в умовах світового господарства.


Скобєлєва Г. С. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / Скобєлєва Г. С., Єлісєєнко О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.45-48.


Файл статьи: