Теоретичні аспекти страхування ризиків у сільському господарстві

Автор: 
Настич В. Г.


УДК 368.5

Анотація. Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. У статті розглянуто теоретичні аспекти страхування ризиків, які виникають при здійсненні підприємницької діяльності в сільському господарстві, обґрунтовано шляхи покращення законодавчого та фінансового впливу держави в цьому процесі.

Ключові слова: ризик, агробізнес, сільськогосподарське виробництво, агрострахування, страхова премія, договір страхування, застраховані площі.

Summary. Agricultural production is one of the most risky of business activities. The theoretical aspects of the insurance risks arising from the business activities in agriculture, the ways of improving legislative and financial clout of the state in this process.

Key words: risk, agribusiness, agricultural production, agroinsurance, insurance bonus, contract of insurance, insured areas.

Настич Віта Григорівна, асистент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розвиток сільськогосподарського виробництва.


Настич В. Г. Теоретичні аспекти страхування ризиків у сільському господарстві / Настич В. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.30-32.


Файл статьи: