Використання економіко­математичного моделювання для оцінки впливу елементів корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства

Автор: 
Кіосєва І. А.
Автор: 
Маркова Н. О.


УДК 331.101.262:005

Анотація. У статті визначено поняття корпоративної культури через її взаємозв’язок з конкурентоспроможністю підприємства. Запропоновано економіко-математичну модель вибору ефективних управлінських рішень, що засновані не тільки на виробничих, але й на невиробничих факторах — таких як корпоративна культура.

Ключові слова: корпоративна культура, конкурентоспроможність, невиробничі фактори конкурентоспроможності.

Summary. The article defines the concept of corporate culture through its relationship with the competitiveness of enterprises. The mathematical model of choice effective management decisions based not only on production but also on non-production factors — such as corporate culture.

Key words: corporate culture, competitiveness, not production factors of competitiveness.

Кіосєва Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін, застосування математичних методів та моделей в економіці.

Маркова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичне моделювання бізнес-процесів, застосування математичних методів та моделей в економіці.


Кіосєва І. А. Використання економіко­математичного моделювання для оцінки впливу елементів корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства / Кіосєва І. А., Маркова Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.49-53.


Файл статьи: