Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації

Автор: 
Бучакчийська Ю. А.


УДК 336.322:1

Анотація. У статті визначено роль податків у формуванні доходної частини місцевих бюджетів, проаналізовано структуру податкових надходжень та визначено особливості їх розподілу між бюджетами різних рівнів у контексті змін бюджетного та податкового законодавства в умовах бюджетної децентралізації. На базі проведеного дослідження визначено проблеми та сформульовано основні шляхи зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцевий бюджет, податкові надходження, податки, органи місцевого самоврядування, бюджетна децентралізація.

Summary. In the article the role of taxes in the formation of revenues of local budgets, analyzes revenue structure and peculiarities of the distinction between the different levels in terms of amending the budget and tax legislation in terms of fiscal decentralization. On the basis of the study identified issues and formulated the basic ways of strengthening the financial base of local budgets.

Key words: local budget, tax revenue, taxes, local governments and fiscal decentralization.

Бучакчийська Юлія Анатоліївна, асистент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: місцеві фінанси, бюджетна система, фінансове планування.


Бучакчийська Ю. А. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / Бучакчийська Ю. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.89-92.


Файл статьи: