Нові підходи та форми державної та місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій

Автор: 
Глущенко Я.І.

 

УДК 339.9

 

Глущенко Ярослава Іванівна,  

доцент кафедри бухгатерського обліку та аудиту Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент

50042, м. Кривий Рог, вул. Курчатова, 13

Наукові інтереси: фінансовий аналіз, аналіз господарської діяльності, податкове планування

Файл статьи: