Зарубіжний та вітчизняний досвід формування та використання трудових ресурсів сільських територій регіону

Автор: 
Горбач С.О.
Файл статьи: