Комплексний аналіз фінансово­економічного стану ПАТ «Укрсоцбанк» з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення

Автор: 
Кірова Л. Л.
Автор: 
Воробйов М. О.

 

 

УДК 658.1

Анотація. У статті розглянуто сутність та основні особливості поетапного аналізу фінансово-економічного стану українського комерційного банку з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансові ресурси, комплексний аналіз основних економічних показників, фінансове оздоровлення комерційного банку, ПАТ «Укрсоцбанк».

Summary. The article discusses the essence and main features of a step-by-step analysis of the financial and economic situation of the Ukrainian Commercial Bank, with further promotion of ways to improve its financial recovery.

Key words: financial condition, financial resources, comprehensive analysis of the main economic indicators, financial rehabilitation of the commercial Bank, PJSC «Ukrsotsbank».

Файл статьи: